Det gamla Göteborg

En webbplats om det gamla Göteborg som drivs av entusiaster med stort historiskt intresse. Om ekonomi, handelshus, företag, familjer, personer, personligheter, donatorer, donationer, gamla hus och mycket mer. Med bilder, artiklar, släkttavlor.

Mycket av materialet kommer att vara fritt och läsbart för alla men för en del material kommer det att krävas medlemskap i Föreningen Det gamla Göteborg. Möjlighet att bli medlem och få tillgång till sådant material kommer att bli möjligt senast under sommaren. Med medlemskap följer också möjlighet att kommentera på webbplatsen, att skriva utkast till inlägg och artiklar med mera.

Materialet på sajten är i första hand indelat i olika ämneskategorier;

I dem är materialet organiserat tidsenligt med det senast inlagda först och det äldsta materialet sist. Många inlägg (men inte de allra flesta) ingår också i serier av inlägg kring samma tema. Dessutom är alla inlägg märkta med ett antal så kallade etiketter (tags) eller nyckelord. Nyckelorden är ofta personnamn eller företagsnamn men också andra ord som anknyter till inläggens/artiklarnas innehåll. För att lättare kunna hitta material finns det också innehållsförteckning, personregister, sakordsregister, företagsregister och släktregister. Dessutom en arkivsida (bl.a med artiklar i månadsvisa arkiv) och sökfunktion.