Agneta Thomasin Svensson

Den vita barackenDiktsamlingen ”Den vita baracken” är berättelsen om hemlöshetens och utslagningens Göteborg.

Med skärpa och engagemang skildrar författaren Agneta Thomasin Svensson människor och livsöden på ett boende för hemlösa.

För några år sedan arbetade själv hon på ett härbärge. Diktsamlingen ”Den vita baracken” bygger på dessa erfarenheter.