Olof Persson Projects

Transdisciplinär grupp och studioverksamhet baserad i Göteborg, ledd av konstnären Olof Persson. Med skiftande medarbetare är gruppens funktion att uttrycka konstnärliga idéer och uppdrag. Verksamheten utgörs av långsiktiga konstnärliga arbetsprocesser i flera nivåer, och estetiken utgår ifrån kroppens och rörelsens struktur och komplexitet. En estetik som innehar nyanser av opolerad yta, urbana undertoner och flyktighet.

Olof Persson Projects